Van Maanen Hans van Maanen
klikklikklikklik

Aanvullingen en verbeteringen

Aardrijkskunde

De Rijn komt bij Lobith ons land binnen. Er staat op p. 27 dat pas bij Millingen de Rijn 'helemaal van ons' is. Men zou kunnen volhouden dat daar niet langer de Rijn stroomt, maar het Bijlands Kanaal (men zegt: Bielands). Dat werd tussen 1773 en 1776 gegraven om een bocht in de rivier af te snijden en de afwatering te verbeteren. Op de kaart hieronder (pdf) ligt de Spijkse Dijk linksonder en de Millingse Bandijk rechts.
Volgens Rijkswaterstaat heet de Rijn zodra die bij Spijk binnenkomt Boven-Rijn — 'het gedeelte tussen Tolkamer en het Pannerdensch Kanaal wordt ook wel het Bijlands Kanaal genoemd'.

Gezondheid

In spinazie zit veel ijzer. Emil Wolff (vanaf 1870 Emil von Wolff (biografie)) middelde twee waarden uit eerder onderzoek en kwam uit op 3,35 procent ijzeroxide in tot as verbrande spinazie (tabel in Wolffs boek op p. 101), en dat is omgerekend naar modernere waarden 386 milligram ijzer per 100 gram droge bestanddelen, en uiteraard niet per 100 milligram.